Asetus lääkinnällisistä laitteista muuttui 2017!

Lue lisää!